Twitterfeed
posted in .make / Debat

18 januari 2018: ‘I is Somebody Else’ van Julieta Garcia Vazquez in première

18 januari 2018

Première Julieta Garcia Vazquez ‘I is Somebody Else’ tijdens het CHEurope Research Seminar: Doing critical Heritage: Issues, Methologies, Challenges.

De video ‘I is Somebody Else’ van de Argentijnse kunstenaar Julieta Garcia Vazquez gaat op 18 januari 2018 in première tijdens het CHEurope Research Seminar: Doing critical Heritage: Issues, Methologies, Challenges. Het seminar is georganiseerd door de Amsterdam School for Heritage Memory and Material Culture, UvA (AHM) en brengt van 15 tot en met 19 januari 2018 een groep promovendi bijeen uit heel Europa. Onder andere nemen zij deel aan CoHERE, een EU-gesubsidieerd onderzoeksproject dat zich richt op de manier waarop in Europa identiteit wordt geconstrueerd door erfgoed en ideeën over geschiedenis, traditie en gevoelens van saamhorigheid.

Julieta Garcia Vazquezs film is de uitkomst van een vijf jaar durend project dat in 2012 startte in Woensel-West, een voormalige krachtwijk in Eindhoven die op het punt stond te worden gesloopt. De wijk werd begin twintigste eeuw door Philips en de gemeente Eindhoven aangelegd in een tijdperk waarin, als gevolg van industrialisatie, Eindhoven explosief groeide. Door de sloop van de wijk zouden de materiële en immateriële herinneringen aan oorlog, wederopbouw, crisis, immigratie en sociale woningbouw verdwijnen. Samen met de bewoners, woningbouwvereniging Trudo, het Van Abbemuseum Eindhoven en TAAK begon Vazquez een zoektocht naar de impact van gentrificatie in het stedelijke domein in relatie tot erfgoed en identiteit. De film is een persoonlijk document geworden van een proces waarin een wijk volledig verdween en herrees en verschillende interventies plaatsvonden, van het collectief inrichten van een typische Woenselse huiskamer tot het conserveren van een heel huis.

Onder de noemer Curating the City gaat curator Theo Tegelaers na het bekijken van de film in gesprek met Marlous Willemsen (Imagine IC)  en Francesca Lanz (Politecnico di Milano) over het construeren van erfgoed in een veranderende stedelijke omgeving.

NB. De bijeenkomst op 18 januari is helaas niet publiek toegankelijk. Voor publiek wordt een tweede screening gevolgd door een artist talk georganiseerd op 1 februari in het Van Abbemuseum: Play Back Talk Back #2: Five years in Woensel West. Hierover volgt later meer informatie.