Twitterfeed
posted in .make / Project

Bestemming Drachten

TAAK werkt momenteel in opdracht van de gemeente Smallingerland aan vier eigentijdse stadsmarkeringen voor Drachten. In vroeger tijd zorgden stadspoorten voor een afbakening van de stad. Tegenwoordig is de grens tussen stad en platteland minder duidelijk. Met bijzondere stadsmarkeringen wil Drachten weer herkenbaar worden, en als bestemming onderscheidend en attractief.

TAAK schreef het kunstplan voor de stadsmarkeringen onder de titel Bestemming Drachten. Leidmotief in het plan is de metafoor van de reis. Als iets het aanzien van Drachten heeft bepaald, is het wel de enorme expansie die de stad in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft meegemaakt. De komst van de maakindustrie sluit aan op het centrum van ambacht dat Drachten voorheen was. De kiem voor ontvankelijkheid voor de moderniteit en vernieuwing werd al gelegd in de banden tussen Drachtster kunstenaars en de artistieke avant-garde van DADA en De Stijl. De kracht van Drachten ligt echter niet in de aandacht voor traditie en nostalgie naar vroegere tijden, maar juist in het creëren van nieuwe verwachtingen en mogelijkheden om gezamenlijk de toekomst van de stad vorm te geven.

Drachten is onderweg. Van maakindustrie naar Smart Industry waarbij kennis en ervaring bij de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen worden gedeeld. Maar ook: op verkenningstocht in Drachten, want er is veel te ontdekken. Het kunstplan appelleert dan ook aan het gevoel van verlangen en onderweg zijn dat eigen is aan de reiziger. Een beetje zoals men zich een modernistische utopie voorstelde, voeren de kunstwerken het publiek mee naar de toekomst, en verbeelden voor Drachten een nieuwe bestemming.

Een bijzondere positie binnen het plan is er voor locatie West: de Tussendiepen. Voor dit deels nog oningevulde, avontuurlijke bedrijventerrein worden nieuwe culturele en recreatieve bestemmingen voorzien. Bestemming Drachten draagt bij aan de ontwikkeling van dit terrein met een cultureel programma, en in samenwerking met lokale, creatieve en ondernemende geesten. In het najaar van 2017, en in 2018 tijdens Leeuwarden – Fryslân culturele hoofdstad zullen hier verschillende publieke evenementen plaatsvinden.

Op 2 maart 2017 werd het kunstplan gepresenteerd in de Sluisfabriek, in bijzijn van wethouder Marja Krans. Lees het volledige kunstplan op www.bestemmingdrachten.nl

Kunstenaars:

Noord – De Uitnodiging: David Jablonowski, Oscar Abraham Pabón, Bob Gramsma
Oost – De Droom: Frank Koolen, Kevin van Braak
Zuid – Onderweg: Martijn Hendriks, Femke Herregraven, Frank Havermans
West – Reis naar de Toekomst:
Interventies: Jan Ketelaar, Henk Hofstra, Yasser Ballemans, Refunc, William Speakman
West visionair: Melanie Bonajo, Melle Smets, RAAAF, Heather & Ivan Morison

Video’s:

Locatie Oost – De Droom

Locatie Noord – De Uitnodiging

Locatie Zuid – Onderweg

Locatie West – De Toekomst

Locatiebezoek Noord met kunstenaars, foto: Charlotte Bijl
Locatiebezoek West met kunstenaars, foto: Charlotte Bijl
Locatiebezoek Zuid met kunstenaars, foto: Charlotte Bijl
Locatie Noord, de wijk Vrijburgh, foto: Charlotte Bijl
Locatie West, bedrijventerrein Kijlstra, foto: Charlotte Bijl
Locatie West, de kop van de Tussendiepen, foto: Charlotte Bijl
Locatie Oost, de Tjaardaflats, foto: Charlotte Bijl