Twitterfeed
posted in .learn / Programma / Project

De klas als kunstcommissie

Leerlingen van klas 6VWO van het IJburg College Amsterdam vormen kunstcommissie.

Het IJburg College is een school waar wordt gewerkt volgens een vernieuwend onderwijsconcept. In het onderwijsprogramma zijn bijvoorbeeld projecten opgenomen die de afzonderlijke schoolvakken overstijgen en waarbij reële situaties buiten de context van school onder de loep worden genomen. Kunst in het publieke domein is in dat kader bij uitstek interessant omdat het betrekking heeft op meer dan alleen de kunstvakken. Ook vakken als economie, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer zijn relevant.

Engagement, dat was het uitgangspunt van het samenwerkingsproject tussen het IJburg College en Nils van Beek/ TAAK. ‘Waarom zou ik willen dat mijn leerlingen geëngageerd zijn?’ vroeg Bas Huijbers, docent maatschappijleer aan het IJburg College zich af. Tegenwoordig lijkt iedereen te zeggen geëngageerd te zijn, waardoor het begrip aan betekenis verliest. Toch is het antwoord eenvoudig, in zijn optiek leidt engagement tot kritisch leren denken, een belangrijk leerdoel.

Voor het project dat werd bedacht gaan de leerlingen niet zelf artistiek aan de slag maar concentreren zich juist op de randvoorwaarden van een kunstopdracht. Uitgangssituatie daarbij is IJburg zelf. IJburg is een totaalontwerp waarin jonge gezinnen sterk domineren en het perspectief van jongeren minder vertegenwoordigd is. De leerlingen streven naar een kunstwerk dat hierover een statement maakt. Zij begonnen met een analyse van de situatie en de formulering van een opdrachtomschrijving. Dit leidde tot allerlei vragen als: waaraan moet een kunstwerk voldoen? Wat is de functie van kunst in de openbare ruimte? Wat zijn de succescriteria? Kunstenaar Helmut Dick werd uitgenodigd om schetsontwerpen voor te stellen die vervolgens door de leerlingen worden beoordeeld.

In januari 2014 presenteert Helmut Dick een aantal ontwerpen. Eén hiervan zal volgens de planning in juni 2014 worden uitgevoerd. Op deze site zal over de ontwikkelingen van het project worden bericht.