Twitterfeed

Festival of Sports: De Friesland Editie

12 september 2015

Festival of Sports: De Friesland Editie is een kunstevenement en tentoonstelling gericht op de kruisbestuiving tussen kunst en sport, waarbij spel, improvisatie en creativiteit worden ingezet als antidotum in een door efficiëntie gedreven samenleving. Deze eerste editie van Festival of Sports richt zich specifiek op traditionele Friese sporten als Kaatsen en Fierljeppen op basis waarvan deelnemende kunstenaars nieuwe kunstwerken ontwikkelen.

In nauwe samenwerking met een groep kinderen, ontwikkelt kunstenaar en oud-professioneel tennisser Ilke Gers een nieuwe balsport waarbij bestaande opvattingen over competitie, samenspel, strategie en creativiteit worden uitgedaagd en verdraaid.

Kunstenaar Eric Giraudet de Boudemange bekwaamde zich de afgelopen maanden in de uitdagende techniek en veelzijdige cultuur van het Fierljeppen, een Friese vorm van polstokverspringen. Zijn bevindingen deelt hij in een performatieve wandeling, waarbij hij zijn publiek meeneemt op een tocht door het vlakke land, langs rechte wegen en slingerpaden, via vogelvlucht en sterrenbanen, om met een elegante sprong met droge voeten zachtjes neer te dalen.

Op basis van improvisatie en mimiek ontwikkelden het duo Kasper Jacobs & Frank Koolen in samenwerking met een groep Friese toneelspelers een repertoire van sociale rituelen, gebruiken en spelgewoonten die uitdrukking geven aan lokale cultuur. Deze acties en verbeeldingen vormen de basis van een nieuwe film die in Beetsterzwaag getoond zal worden.

Festival of Sports: De Friesland Editie vindt plaats van 10 tot en met 13 september, de kunstperformances zijn op 12 september. Het programma is onderdeel van de 1e Triënnale van Beetsterzwaag georganiseerd door Kunsthuis SYB. Voor meer informatie zie www.kunsthuissyb.nl.

Van en Naar
Vanuit Rotterdam en Amsterdam rijden er bussen. Een kaartje hiervoor kost €15,00. Reserveren kan via info@kunsthuissyb.nl.

Festival of Sports is een artistiek onderzoeksplatform geïnitieerd door curator Rieke Vos, ontwikkelt in samenwerking met TAAK en mogelijk gemaakt met genereuze steun van: Brûsfûns Provincie Friesland, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie / Mondriaanfonds, Stichting Doen, Jan van Eyck Academie en Kunsthuis SYB.

 

Eric Giraudet de Boudemange, Through a Dutch landscape (Buitenpost), 2013