Twitterfeed
posted in .make / Project

Helmut Dick: Tongen

25 juni 2014

Leerlingen van klas 6VWO van het IJburg College Amsterdam vormden de afgelopen maanden een kunstcommissie. De leerlingen gingen niet zelf kunstzinnig aan de slag maar concentreerden zich juist op een kunstopdracht. Kunstenaar Helmut Dick werd uitgenodigd om schetsontwerpen te maken die vervolgens door de leerlingen werden beoordeeld. Op 25 juni is zijn werk onthuld.

Het uitgangspunt voor het samenwerkingsproject tussen het IJburg College en Nils van Beek/ TAAK is IJburg zelf. IJburg is een totaalontwerp waarin jonge gezinnen sterk domineren en het perspectief van jongeren minder vertegenwoordigd is. Jongeren voelen zich, bijvoorbeeld in winkels, een beetje gewantrouwd, niet zo goed begrepen. Daarnaast signaleerden de leerlingen een groot verschil tussen binnen en buiten, tussen privé en openbaar, juist in een nieuwe, geplande wijk vol  onberispelijke façades. De leerlingen streefden naar een kunstwerk dat hierover een statement maakt.

Tongen

Tussen de trambaan en de weg bij de tramhalte voor de school is rood-wit-geblokte houten lint geplaatst om te voorkomen dat voetgangers tussen de optrekkende trams oversteken. Helmut Dick vervangt een paar van deze planken door houten letters, die op het eerste gezicht opgaan in de bestaande situatie. Wel valt meteen op dat het ritme is onderbroken. De hoekige letters in rood en wit vormen het woord ‘Tongen’. Helmut gaf het werk de wat raadselachtige titel MEANINGFUL MOMENTS IN UNSPECTACULAR PLACES.

Tongen dus. Iets wat sommigen wel doen bij een tramhalte als ze afscheid nemen. Iets waar sommige mensen ook aanstoot aan nemen, als ze dat zien: te privé. De doodgewone plek wordt bijzonder. Er is plaats voor het onverwachte, voor stedelijke dynamiek en voor poëzie en romantiek. Want wie kan zich niet de hartstocht herinneren van zijn eerste kus?

IJburg College

Het IJburg College is een school waar wordt gewerkt volgens een vernieuwend onderwijsconcept. In het onderwijsprogramma zijn bijvoorbeeld projecten opgenomen die de afzonderlijke schoolvakken overstijgen en waarbij reële situaties buiten de context van school onder de loep worden genomen. Kunst in het publieke domein is in dat kader bij uitstek interessant omdat het betrekking heeft op meer dan alleen de kunstvakken. Ook vakken als economie, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer zijn relevant.

Helmut Dick, schets voor: MEANINGFUL MOMENTS IN UNSPECTACULAR PLACES
Helmut Dick, MEANINGFUL MOMENTS IN UNSPECTACULAR PLACES
Helmut Dick, MEANINGFUL MOMENTS IN UNSPECTACULAR PLACES
Helmut Dick, MEANINGFUL MOMENTS IN UNSPECTACULAR PLACES