Twitterfeed
posted in Gerelateerd

Nils van Beek nieuw artistiek leider van KiK

KiK (Kunst in Kolderveen) heeft een nieuwe artistiek leider: Nils van Beek.

Van Beek is partner en curator bij coöperatie TAAK. Hij heeft veel ervaring met kunstprojecten in het landelijk gebied en wil dit bij KiK verder uitbouwen. KiK is gevestigd in de voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek De Venen; de coöperatieve gedachte die ook ten grondslag ligt aan TAAK is een van de inspiraties voor het toekomstige programma van KiK.

Met Nils van Beek en in samenwerking met TAAK verwacht KiK een verdere focus en verdieping aan te brengen in haar programmering, dat zich vanaf 2015 vanuit de kunst verhoudt tot maatschappelijk relevante beleidsthema’s in de regio Drenthe zoals ontwikkeling landelijk gebied (dat met krimp en veranderingen in de landbouw kampt), natuur en landschap en toerisme. Een aantal projecten rondom Frederiksoord en de toekomst van de verzorgingsstaat is inmiddels in voorbereiding.

Van Beek is samen met zakelijk leider Ingeborg Sturre en het bestuur verantwoordelijk voor het beleid van KiK. Van Beek volgt Pim Trooster op, die namens KiK curator zal zijn van IntoNature.

www.kik-site.nl