Twitterfeed
posted in .make / Project

Pilootproject Ressegem (B)

Waar: Ressegem, België
Wanneer: voorjaar 2015
Curator TAAK: Nils van Beek
Partners: de Vlaams Bouwmeester, BAM

Het bureau van de Vlaams Bouwmeester heeft , in samenwerking met BAM, uit aanvragen van opdrachtgevers vijf complexe situaties geselecteerd waarvoor kunstprojecten worden ontwikkeld die nieuwe methodieken van opdrachtgeverschap onderzoeken.

In het dorp Ressegem, deelgemeente van Herzele, vormt het dorpshart een ongebruikelijk ensemble. Achter de monumentale kerk en pastorij ligt een zogenoemde motte, een verdedigingswerk uit de late middeleeuwen. Hierbij liggen, midden in het dorp, twee weides die ook als zodanig in gebruik zijn. Al veertig jaar wordt er over de toekomstige invulling van deze open ruimte gesproken, verschillende masterplannen van gerenommeerde bureaus hebben al het licht gezien. Het woord is nu aan de kunst, TAAK kreeg de opdracht om dit project te ontwikkelen en begeleiden. Het kunstproject heeft niet de pretentie het ruimtelijke probleem op te lossen, maar hoopt dat de denkwijzen van kunstenaars de vastgelopen discussie weer leven kunnen inblazen. In plaats van een grootschalig ruimtelijk ontwerp dat voor verschillende vormen van gebruik kan worden toegeëigend, is in het kunstproject het toekomstig gebruik het startpunt. Zijn er vormen van gemeenschappelijk gebruik en collectief eigenaarschap denkbaar? Kan een nieuw uit te vinden traditie de katalysator zijn voor toekomstig gebruik, beheer en inrichting van het dorpshart? In het voorjaar zullen drie kunstenaars(collectieven) een voorstel doen in de vorm van een publieke workshop. Een ervan zal vervolgens worden ontwikkeld.

Ressegem
Ressegem
Ressegem