Twitterfeed
posted in .make / Project

The Ultraperipheric: Jeremiah Day

Voor Jeremiah Day representeert het zeesluizencomplex bij IJmuiden, dat in de komende jaren ingrijpend wordt vernieuwd, het Europese continent. De sluizen maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Atlantikwall. IJmuiden werd in de as gelegd en weer opgebouwd, mede door de aanwezigheid van het Hoogovencomplex dat de horizon domineert en dat het begin van de Europese eenwording als Gemeenschap voor Kolen en Staal in herinnering roept. Met de aanleg van een nieuwe zeesluis blijft de haven van Amsterdam in de pas lopen met de opschaling en globalisering van de economie. Jeremiah Day doet momenteel onderzoek naar de invloed en representatie van verzetsbewegingen en burgerlijke ongehoorzaamheid in Europa en organiseerde onder meer een programma rond de persoon van Stéphane Hessel, een oud-verzetsstrijder en Europees diplomaat die met zijn pamflet Indigniez-vous (2010) de Spaanse Los Indignados, de Arabische Lente en de Occupy-beweging inspireerde.

In het kader van  The Ultraperipheric introduceert Day het plan om een momument voor het (na-oorlogse) Europese verzet op te richten als onderdeel van het vernieuwde sluizencomplex. Zijn project draait om de vraag hoe een dergelijk monument eruit zou kunnen zien, en bestaat uit een beeldonderzoek naar representaties van verzet in Europese verzetsmonumenten en zogenoemde town-hall meetings met historici, filosofen, kunstenaars en buurtbewoners. Het daadwerkelijk uitvoeren van een concreet monument in de toekomst wordt daarbij als stip op de horizon gezet.

Atlantikwall, foto: Wikipedia