Twitterfeed
posted in .make / Project

The Ultraperipheric: Susanne Kriemann

12 april 2013

Voor The Ultraperipheric  reist Susanne Kriemann (1972) niet zozeer naar een perifeer gebied, maar naar het centrum van de aarde. Zij doet onderzoek te naar het zeldzame aardmetaal lanthanium.

Lanthaan wordt onder meer wordt gebruikt voor de constructie van hoge kwaliteit optische lenzen. Lanthaan komt van het Grieks lanthanein dat ‘verborgen zijn’ betekent en wordt beschouwd als zeldzaam aardmetaal omdat de ontginning en productie van het metaal een ingewikkeld en duur proces betreft. Lanthaan is voor het eerst ontdekt in Texas en de voormalige mijn bevindt zich nu op de bodem van Lake Buchanan. Het aardmetaal werd door Kodak gebruikt voor de productie van zijn eerste optische lenzen, en speelt opnieuw een rol in hedendaagse beeldschermtechnologie.

Kriemann bezoekt deze overstroomde mijn en de archieven gerelateerd aan deze locatie twee maal, om onder meer de mijn te fotograferen. De  onderwaterfoto’s worden gecombineerd met archiefmateriaal van de mijn en mijnwerkers. Dit project past in het oeuvre van Kriemann, dat zich kenmerkt door haar interesse voor archieven (er bestaan analogieën tussen archieven en mijnen) en de wijze waarop documenten en verschillende media een bepaald fenomeen representeren. Ook in de boeken One Time One Million (2009) en Ashes and broken brickwork of a logical theory (2010) verschuift zij door middel van fotografische beelden verleden en toekomst, geschiedenis en fictie, wetenschap en kunst.

Susanne Kriemann ondernam haar eerste reis van 26 maart tot 12 april 2013.

Haar boek Ray is eind 2014 verschenen! Over het boek:

“Susanne Kriemann examines a radioactive rock discovered in the Barringer Hill Mine in Llano, Texas, in the late 1800s. We see a photograph of a large rock (a single chunk of gadolinite), and then another image of a wall of rocks, signalling the importance of the threshold to Kriemann’s work. She focuses on the material and mystical limit of knowing and seeing – on how a narrative loops through archaeological layers without ever finding its source. Presently, the mine lies beneath a lake; its mirrored surface resembles the photographic lens, but the eye, ours and the rock’s, exists on both sides. Can a rock convey history? What does it mean to document what one cannot literally see?” www.ideabooks.nl