Twitterfeed
posted in .make / Project

Wat kunnen we doen met de Toren van Oud?

De afgelopen zomer hebben we met buurtbewoners en andere geïnteresseerden in het kader van kunstmanifestatie ‘Ja Natuurlijk’ nagedacht over een nieuw gebruik en een nieuwe toekomst voor de Toren van Oud in Den Haag. Op de bijeenkomsten op 22 juni en 21 augustus hebben we hierover met bewoners en belangstellenden gediscussieerd en vele spannende ideeën gehoord. TAAK denkt nog steeds dat de Toren van Oud in potentie een bijzonder gebruik mogelijk maakt en hoopt dan ook dat burgers of organisaties het initiatief willen overnemen. Uiteraard delen we dan graag onze ideeën en expertise.

The Commons Project daagt geïnteresseerden en omwonenden uit om met voorstellen te komen voor (tijdelijk) gebruik van de Toren van Oud in Den Haag. 

Woningcorporatie Haag Wonen heeft op 1 mei 2013 de sleutels van de Toren van Oud aan de initiatiefnemers van The Commons Project overhandigd. Wij gaan de komende maanden plannen ontwikkelen voor een nieuwe publieke functie van dit al jaren leegstaande icoon.

Maar we beginnen bij u:

Welke functie of voorziening vindt u goed passen bij de Toren?

U kunt uw ideeën tot 14 juni 2013 inzenden via thecommonsproject@taak.me

Download het ideeënformulier hier!

Zorg ervoor dat het duidelijk is waarom uw voorstel zo goed bij de Toren past. Waarom moet het juist daar gebeuren? En hoe draagt het bij aan een gemeenschappelijke belang, aan de meent?

Alle inzendingen worden verzameld en zullen vanaf 21 juni gepresenteerd worden op de eerste en tweede verdiepingen van de Toren. Op 22 juni 2013 worden de plannen besproken op het platform van The Commons Project, in de tuin van het Gemeentemuseum Den Haag. Meer informatie volgt spoedig.

De toren ontdekken

The Commons Project organiseert een serie leegstandsafari’s door de toren om deze te ontdekken en op een onconventionele manier de toren voor te stellen. Wist u bijvoorbeeld dat deze wolkenkrabber de schoorstenen van het Gemeentemuseum, Fotomuseum, Congresgebouw en hotel Bel Air omvat?

Lees hier meer over de leegstandsafari’s.

Het doel

Het doel van The Commons Project is om, in samenwerking met omwonenden en potentiële toekomstige gebruikers, een meent in de huidige tijd te realiseren en een projectplan op te stellen voor gemeenschappelijk gebruik en beheer van de toren. Het uiteindelijke projectplan biedt de The Commons Project namens alle betrokkenen in augustus 2013 aan eigenaar Haag Wonen en de stad Den Haag aan.

Lees op Statenkwartier.net een interview met Theo Tegelaers over The Commons Project!

The Commons Project is onderdeel van kunstenmanifestatie Ja Natuurlijk.

The Commons Project is een initiatief van Marjetica Potrč en Ooze architects (Eva Pfannes en Sylvain Hartenberg) in samenwerking met curator Theo Tegelaers (TAAK) en Henriëtte Waal & Christiaan Bakker (Sandberg Instituut Master Vacant NL).