Twitterfeed
posted in .make / Debat

Tussen-talks

18 September 2013 - 18 September 2013
Tussen-ruimte is een project van Office Jarrik Ouburg, Non-fiction en TAAK, in samenwerking met Castrum Peregrini.

Tussen-talks is onderdeel van het publieke programma van het Tussen-ruimte project. Bij deze avonden wordt steeds een schrijver uitgenodigd om een nieuw stuk te schrijven en voor te dragen dat geïnspireerd is op het fenomeen van de Tussen-ruimte. Hierbij nodigen wij ook een expert uit die vanuit zijn werkveld een korte lezing geeft over de actuele of historische context van de Tussen-ruimte. Zo wordt fictie gedragen door feit en wordt feit in een ander daglicht geplaatst door fictie.

De eerste Tussen-talk, die plaatsvond in de kleine ruimte (nu mét dakje, met dank aan architect Christiaan Bakker) naast kerk De Duif, is inmiddels ook terug te lezen op de website van de Groene Amsterdammer. 

De volgende Tussen-talks vinden plaats op 11 september (met schrijver Dirk van Weelden en makelaar Nanette Lippmann) en 18 september (met o.a. kunstenaar Gabriel Lester).

Het verhaal van de gast wordt enkele dagen na de Tussen-talk gepubliceerd bij De Groene Amsterdammer. Zo zijn de verhalen van de vorige gasten online terug te lezen: Tracy Metz’s Van non-place to place’ en Dirk van Weelden’s ’Dichtbij‘.

Inloop vanaf 17.30, om 18.00 start de voordracht. Ingang aan de Utrechtsedwarsstraat 7. De ruimte is niet zo groot, dus reserveren kan via info@tussen-ruimte.com,  entree is 5 euro (graag contant) en er zijn wederom lokaal gebrouwen biertjes van Oedipus in de Tussen-ruimte verkrijgbaar

Tussen-talks vinden plaats bij de kerk De Duif aan de Prinsengracht 765.

Lokaal gebrouwen biertjes van Oedipus verkrijgbaar!

Reserveren kan via info@tussen-ruimte.com
Entree is €5,- p.p., graag contant en gepast te voldoen.

De talks zijn van:
27 augustus: Tracy Metz met Marc Hameleers (historicus/Amsterdam Stadsarchief)
Lees hier de Tussen-talk van Tracy Metz

11 september: Dirk van Weelden
18 september: Gabriel Lester