Twitterfeed
posted in .make / Film

The Ultraperipheric. Unrest. Paloma Polo

15 June 2014 - 15 June 2015
Unrest is onderdeel van het programma The Ultraperipheric in opdracht van TAAK en Land Art Contemporary en wordt gesponsord door het Modriaanfonds, Land Art Contemporary en Stichting Kunst en Openbare Ruimte.

Paloma Polo koos voor haar onderzoeksproject Unrest de Filippijnen omdat het land als belangrijk voorbeeld dient voor een fenomeen dat zich steeds vaker voordoet in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Als gevolg van de implementatie van ontwikkelingsprogramma’s, gedreven door neoliberaal beleid en gedicteerd door geïndustrialiseerde landen, worden grote delen land toegeëigend en getransformeerd. Paloma Polo onderzoekt vanuit een historisch en sociaal-politiek perspectief hoe dergelijke programma’s conflicten rondom grondbezit intensivering en de lokale bevolking het vermogen ontnemen om in haar eigen bestaan te voorzien.

De zogenaamde, door de Filippijnse overheid gestimuleerde ontwikkelingsgebieden zijn op het platteland gevestigd en worden aangeprezen als speciale  geavanceerde agro – industriële -, commerciële -, toeristische – en financiële centra. Aurora Pacifische Economische Zone en Freeport Authority (APECO) is een dergelijk project. Het is gelegen in de provincie Aurora, in het Oosten van de Filippijnen, gelegen aan de Stille Oceaan. APECO beweert alle wetten en rechten na te leven, belooft economische ontwikkeling van de regio, verbetering van de werkgelegenheid en bescherming van het milieu. Echter blijkt uit interviews met boeren, vissers, lokale bewoners, organisatoren, milieuwetenschappers, architecten, stedenbouwkundigen, wetenschappers en zelfs politici dat illegale procedures, schending van de mensenrechten en aantasting van het milieu gedurende de uitvoer van dit project aan de orde van de dag zijn. Ondanks het feit dat APECO de afgelopen 5 jaar werd gefinancierd met grote sommen staatsmiddelen, is de infrastructuur nog nauwelijks ontwikkeld. De onwaarschijnlijkheid van een geslaagde economische zone is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden.

Het blijkt dat de belangrijkste begunstigden van APECO de lokale politieke machtshebbers zijn, toevallig ook de initiatiefnemers van dit project. Naast de diefstal van publieke middelen is de uitvoering van APECO ook een zeer reële dreiging voor de lokale bewoners. Het gevaar dreigt dat duizenden gezinnen, die het land generaties lang hebben bewoond en bewerkt, worden verdreven.

Polo’s experimentele onderzoeksproject, waarvan een publicatie en een film het resultaat zullen zijn, heeft als doel vorm te geven aan de ideale denkbeelden die APECO en de huidige politieke macht verkondigen. Dit beeld zal worden geschetst in samenspraak met de lokale gemeenschap en een groot aantal betrokkenen en deskundigen. Voor de uitvoering van dit plan zal het economische- en ontwikkelingsprogramma exact worden opgevolgd. Uiteraard zal zich een groot aantal tegenstrijdigheden voordoen in de loop van dit proces. Onderzoekers, deskundigen en lokale bevolking worden vervolgens gevraagd verschillende alternatieven te bedenken die wel zullen leiden tot sociale en economische verbetering. Een geheel nieuw architectonisch, technologisch, sociaal en duurzaam ontwerp zal uiteindelijk worden samengesteld uit de conclusies van het onderzoek.

Polo (Madrid, 1983) studeerde kunstgeschiedenis aan de Complutense University (Madrid). Tussen 2007- 2009 volgde zij het residency programma van De Ateliers in Amsterdam. Momenteel woont Polo in Manila waar zij als adjunct professor doceert aan het Centrum voor Internationale Studies aan the University of the Philippines Diliman en research doet voor haar onderzoek.