Twitterfeed
posted in .make / Programma

Verwacht: Cure Park in Amsterdamse Bos

TAAK werkt momenteel aan Cure Park, een manifestatie in het Amsterdamse Bos rondom de kunst van zorg.

Zoals in een Zwitsers kuuroord staat in Cure Park alles in het teken van zorg. Zorg voor jezelf, de ander en de omgeving. Met het Bostheater als centrum zal Cure Park in de zomer van 2017 kunstwerken, installaties en interventies presenteren die definities van zorg verruimen, en alternatieven beproeven. Daarnaast zal er een dagelijks wisselend programma zijn bestaande uit workshops, lezingen, retraites, performances, film en muziek.

Ideeën over wat zorg en gezondheid betekenen, zijn van grote invloed op hoe we onze maatschappij en ons dagelijks leven inrichten. Omdat het ons allemaal vroeg of laat aangaat, is het onderwerp veel besproken. Onze zorg hebben we voor een groot deel uit handen gegeven, en daarmee ook de verantwoordelijkheid over hoe we ons voelen. Maar zorg gaat over meer dan het klinisch behandelen of voorkomen van een ziekte of gebrek. En over meer dan de organisatie of financiering van professionele zorg, vraagstukken die het actuele debat vaak domineren. Met Cure Park willen we laten zien tot welke vele dimensies van het leven het domein zich uitstrekt, en welke rol er is voor de kunst.

Cure Park
Waar: Amsterdamse Bos
Wanneer: 4 juni t/m 16 juli 2017
Meer informatie binnenkort op www.curepark.nl

Cure Park is een initiatief van TAAK en Circus Engelbregt en wordt samen met het Amsterdamse Bos en het Bostheater ontwikkeld. De manifestatie kan gezien worden als een voortzetting van de Cure Master, het tweejarige tijdelijke masterprogramma (2014 -2016) dat TAAK en Circus Engelbregt in opdracht van het Sandberg Instituut opzetten. Tijdens deze Master onderzochten kunstenaars wat gezond en ziek zijn betekent aan de hand van thema’s als pijn, omgeving, dood, voeding, lichaam en geloof.

Samenwerkings- en/of gesprekspartners zijn: Diverse ondernemers in het Amsterdamse Bos, Cliëntenbelang Amsterdam, Print the Future, het Sandberg Instituut, het VUmc, Vive, Vroedvrouw in Verbinding, het Odensehuis, Stichting de Regenboog en Uitvaren.
Financiële partners zijn (tot op heden): Stichting DOEN, Mondriaan Fonds, het Amsterdamse Bos en het Bostheater.