Twitterfeed

Werken met TAAK

 

Heeft u een urgente vraag- of probleemstelling, een opwindend plan of een wens, TAAK neemt dit graag als aanleiding om een cultureel evenement of – programma te ontwikkelen. Gezamenlijk onderzoeken we de context, stellen we de doelen en stippelen we een traject uit. Uiteindelijk komen we uit bij een onverwacht, onafhankelijk, kritisch en zichtbaar project. Een kunstwerk dat partijen verbindt en dat zich niet in de eerste plaats richt op de kunstwereld, maar juist op een tot nu toe onbekend publiek. Ook voor alle denkbare werkzaamheden die gaandeweg dit, soms complexe traject voorbij komen kan TAAK worden ingeschakeld. Denk daarbij aan onderzoek, artistiek advies, tekstproductie of redactie, het schrijven van een projectvoorstel, projectmanagement, marketing en communicatie, fondsenwerving en het ontwikkelen en uitvoeren van een educatief programma.

Met en voor wie

Een idee voor een project kan voortkomen uit de wens van een organisatie of bedrijf, aangedragen worden door een kunstenaar, of door TAAK zelf worden geagendeerd. In alle gevallen tracht TAAK rondom de gekozen thema’s consortia van partners en burgers te bouwen, met als doel ontmoeting en uitwisseling tussen maatschappij en kunst. TAAK werkt onder andere samen met:

…burgers, buren, bedrijfsleven, culturele instellingen, filmmakers, fondsen, fotografen, gemeenten, havens, krachtwijken, kunstenaars, ministeries, musea, onderwijsinstellingen, ontwerpers, overheden, politieke partijen, projectbureaus, provincies, steden, universiteiten, uitgevers, vliegbases, woningbouwcorporaties, winkelcentra en ziekenhuizen…

Eerder werkten we met: Havenbedrijf RotterdamRijksgebouwendienstGemeente Utrechtvan Abbemuseum EindhovenMedisch Centrum HaaglandenJa NatuurlijkNon-Fiction en vele anderen.

Waarom

– Omdat kunst een idee of visie representeert en zichtbaarheid geeft aan een wens of mogelijkheid;
– Omdat organisaties sociale of maatschappelijke doelstellingen of idealen met kunst verwezenlijkt kunnen zien;
– Omdat kunst ook een communicatieve actie kan zijn die zijn effect heeft op politieke en culturele krachtenvelden;
– Omdat kunst cohesie binnen een organisatie, binnen verschillende vakgebieden, binnen elke denkbare groep kan bewerkstelligen;
– Omdat kunst een belangrijke, verrassende bron is voor educatie en kennisontwikkeling;
– Omdat de kunst niet louter nieuwe mecenassen zoekt maar juist haar waarde voor de maatschappij wil tonen.

Maak een afspraak

TAAK is opgericht als coöperatie. Dat betekent dat iedereen met een plan, een voorstel of een vraag, aansluitend bij onze missie en doelstellingen zich bij ons kan voegen.

Maak een afspraak en vertel ons uw ideeën. Contact TAAK

Coöperatie TAAK U.A. is de handelsnaam van TAAK, Kamer van Koophandel Amsterdam nummer 55744133 en statutair gevestigd te ‘s Gravenhage; en haar leden. De leden staan vermeld op www.taak.me. Overeenkomsten worden aangegaan door zowel de coöperatie als haar leden. In alle communicatie zowel gezamenlijk als afzonderlijk genoemd TAAK.

Portscapes 2. Presentatie van Solar Bell van Tomás Saraceno, foto: Myrna van Veen
Project Op Handen Gedragen van Job Koelewijn, Foto: Vika Ushkanova
Performance bij TAAK van Melanie Bonajo, foto: Vika Ushkanova