Twitterfeed

.Learn

TAAK.Learn ontwikkelt publieksprogramma’s bestaande uit lezingen, debat, presentaties, workshops en onderzoekt daarbij alternatieve werkvormen. Deze dienen als context bij de kunstprojecten, maar worden ook gezien als instrument voor (zelf)reflectie en als denktank voor het ontwikkelen van ideeën en aanzetten voor nieuwe projecten.

TAAK.Learn is de plek waar onafhankelijk van de opdrachtgever gewerkt kan worden. Dit biedt ruimte om dieper op onderwerpen in te gaan, research te doen, en ook de eigen projecten kritisch tegen het licht te houden. Ook voor de educatieve programma’s die .Learn ontwikkelt geldt als streven: een breder draagvlak en een betere inbedding van kunst in de maatschappij. Hiertoe wordt samengewerkt met partners uit verschillende maatschappelijke sectoren, met wie ook alternatieve vormen van kennisoverdracht worden onderzocht.

 

.Make

 

'Power of art is to disturb monotony of type, slavery of custom and tiranny of habit.', Oscar Wilde

TAAK.Make ontwikkelt kunstprojecten in opdracht van, en in samenwerking met overheden, maatschappelijke, politieke en humanitaire organisaties, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven, particulieren en andere partners. .Make richt zich op een aantal maatschappelijke thema's in het bijzonder: ecologie, stedelijkheid, mensenrechten en social design.

De kunstprojecten van .Make kunnen permanent of tijdelijk zijn, een fysiek eindproduct opleveren of juist een meer onderzoeksmatig karakter hebben. Het kan gaan om sculpturale interventies, tentoonstellingen, manifestaties, publicaties, films en performances.

Naast het ontwikkelen van kunstprojecten levert .Make advies op maat op het gebied van fondsenwerving, projectcoördinatie, tekstproductie, onderzoek en communicatie.

Een aantal projecten waarmee TAAK in juli 2012 van start is gegaan is overgedragen door SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.